Mācību materiāli

“Vienradzis” ir praktisks, digitāls un praksē viegli pielietojams atbalsta materiāls vizuālās mākslas pedagogiem, sociālajiem darbiniekiem, kā arī radošu nodarību vadītājiem. Tas ir veidots no metodiskām vadlīnijām, digitālām nodarbībām, kā arī atgriezeniskās saites rosinošiem jautājumiem.

“Vienradzis” izstrādāts, ietverot trīs vadlīnijas:

  • Gudri – jo metodika attīsta skolēna radošās prasmes un kritisko domāšanu starpdiscilpinārā pieejā.
  • Viegli – jo praktiski uzskatāmi iedrošina skolēnu darbībai, atbilsoši vecumam.
  • Patstāvīgi – jo tehniski vienkārši un teorētiski saprotami skaidro darbības soļus.

Pedagoģiskais rīks “Vienradzis – Atbalsta materiāls vizuālās mākslas skolotājiem” veidots, balstoties uz Latvijas izglītības kompetenču pieeju mācību saturam un Skola 2030. vadlīnijām. Mācību materiāli veidoti tā, lai mācībspēki varētu viegli un efektīvi mācīt vizuālo mākslu, ievērojot izglītības vadlīnijas. Atbalsta materiāls izstrādāts katram pamatizglītības posmam: 1.-3. klase, 4.-6. klase, 7.-9. klase. Aicinām iepazīties ar mūsu izveidotajiem demo materiāliem, kas ietver nodarbības aprakstu, mākslas darbu analīzi, piekļuvi video nodarbībai, darbības soļu aprakstu un pašvērtējumu. Pirms sākat darbu ar “Vienradzis” materiāliem iepazīstieties ar lietošanas pamācību – Kā lietot Vienradža materiālus.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Projekta demo versija veidota ar RĪGAS DROSMES GRANTS atbalstu.

Aicinām iepazīties ar mūsu komandas vizuālās mākslas metodiķes Ilzes Briškas ieteiktajiem mācību līdzekļiem, kurus viņa ir izstrādājusi kā līdzautore.

Briška I., Siliņa-Jasjukeviča G. (2022). Integrētās mācības pamatizglītībā, e-grāmata LU, PPMF

Briška I., Kalēja-Gasparoviča D. (2020). Skolēna radošuma sekmēšana un vērtēšana, e-grāmata, LU, PPMF.

Briška I., Kalēja-Gasparoviča D. (2020). Jēgpilns mācību process vizuālajā mākslā, e-grāmata, LU, PPMF.

Briška I., sast. (2019), Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma. Mācību un metodiskais līdzeklis pirmsskolas mācību programmas īstenošanai, LU, VISC.