• MĀKSLAS TILTI MADONĀ
    Jauna iniciatīva

    MĀKSLAS TILTI MADONĀ

    Sveiciens mūsu kolēģiem un draugiem!Šajā vasarā mēs īstenojam programmu “MĀKSLAS TILTI MADONĀ”, kurā tiks būvēti tilti starp Madonas novada bērniem un senioriem klātienes radošās darbnīcās, izstrādājot un aprobējot jaunu starppaaudžu metodiku vizuālajā mākslā par Madonas novada kultūras un vēstures mantojumu. Projekts norisinās no 4. līdz 29. jūlijam Madonas Valsts ģimnāzijā. Projekta mērķauditorija ir atbalsta speciālisti un pedagogi no ārpusģimenes institūcijām Madonas novadā, bērni un jaunieši no ģimenei pietuvinātām mājām “Ozoli”, seniori no Ļaudonas pansionāta. Projekta ietvaros komanda izstrādā vizuālās mākslas metodiku un nodarbību saturu ārpusģimenes institūcijām. Atbalsta speciālistiem un pedagogiem tiek nodrošināts 1 izglītojošais seminārs un 3 attālinātās konsultācijas metodikas pielietošanai patstāvīgā darbā savā institūcijā. Bērniem/jauniešiem un senioriem tiek rīkotas…