Par Vienradzi

“Vienradža” komanda ir ar pieredzi pedagoģijā, vizuālajā mākslā un radošajās nozarēs. Mūsu vērtības ir profesionālisms, vizuālās mākslas nozīmīgums bērna attīstības procesos, praksē balstīta pedagoģija un jēgpilna praktiska darbība. Sazinieties ar mums: info@vienradzis.lv


ILZE BRIŠKA
Dr.paed, mg. art, vizuālās mākslas metodikas docēšana skolotāju izglītībā un tālākizglītībā, starptautisku mākslas izglītības projektu koordinēšana (Nordplus, ERASMUS+). Mācību līdzekļu autore (RaKa, Zvaigzne ABC, LU).


INGUNA IRBE
Māksliniece, grafiķe, ilustrāciju autore, mākslas izstāžu kuratore, audiovizuālu un multimediālu mākslas projektu autore, vizuālās mākslas skolotāja.


MADARA MĀRA IRBE
Tehniskais un administratīvais atbalsts biznesa vadīšanā. Mārketings, reklāma, pārdošana, projektu rakstīšana un koordinēšana (ERASMUS+, HORIZON, VKKF), docētāja RTU, BVK.


DZINTARS BRIEDIS
Audio vizuālā satura video fiksācija un montāža.


ILZE GAILĪTE-HOLMBERGA
Starptautiska sadarbība un projektu pieteikumu eksperts ar lielu pieredzi starptautiskā filmu un mediju projektu izstrādē un vadībā (Baltijas mediju centrs Dānijā, Latvijas Nacionālais kino centrs, Ziemeļu dimensijas partnerības kultūras jomā sekretariāts).

Par sadarbību vizuālās mākslas metodisko materiālu izstrādē sazinieties ar mums:
info@vienradzis.lv